Pressemeddelelser

 

Efterårsferien på Museumsgården Karensminde

Den 13.-15. oktober kl. 10-16

 

Der er travlhed på Karensminde i efterårsferien. Tirsdag, onsdag og torsdag bliver der arbejdet i marken, i køkken og bryggers, i smedjen og i det kreative værksted. Hver dag har sine særlige aktiviteter på programmet, men alle kan være med og deltage aktivt i det, der foregår.

 

Tirsdag den 13. oktober står i drikkevarernes tegn. Bestyreren har hentet det store bryggekar frem og har tændt op i gruekedlen i bryggerset og er klar til brygge godt øl fra kl. 10. Der er samlet æbler i kassevis og mostpressen er stillet frem, så de kan vise, hvordan man laver god, gammeldags æblemost. De arbejder ved mostpressen fra kl. 11. Det er en god idé at medbringe såvel flasker som en pose æbler pr. mand, hvis man vil være med til at lave æblemost. Kl. 10.30 bliver der travlhed ved hønsegården. Her slagtes der nemlig høns og andet fjerkræ, og det skal alt sammen plukkes fri for fjer og dun. Dengang børn skulle hjælpe til i landbruget, blev efterårsferien også kaldt for kartoffelferien, og på Karensminde skal kartoflerne da også graves op og køres hjem nu, og vi kører i marken første gang omkring kl. 11. I laden er der værksteder for kreative sjæle, hvor man kan lave fine ting med kartoffeltryk eller snitte uhyggelige roelygter.

 

Onsdag den 14. oktober er den store slagtedag på Karensminde, og mange folk er i gang overalt på gården. Grisen skæres op og parteres. Blodet skal samles og røres med mel og gode sager og koges til blodpølse. Der skal hakkes fars til medisterpølse, og de håndtrukne kødhakkemaskiner kommer rigtig til deres ret. Grisehovedet skal renses og kødet koges til sylte sammen med gode krydderier. Hestevognen kører også i marken for at hente kartofler, men det sker først ved middagstid og om eftermiddagen. I det kreative værksted kan man snitte roelygter eller male en sparegris.

 

Torsdag den 15. oktober er suppedag. Engang var suppe kogt på fersk kød festmad. På denne dag sættes der flere forskellige supper på bordet. Køkkenholdet på Karensminde forstår både at lave velsmagende traditionel mad, men bruger ofte også de gamle råvarer på en ny og spændende måde. Man kan købe en spisebillet for 60 kr. og spise al den suppe, man magter. Der serveres i to hold. Første hold spiser mellem kl. 12 og 13 og næste hold mellem kl. 13 og 14. Der er plads til 30 personer hver gang.

Der dyrkes mange rodfrugter på Karensminde, og i efterårsferien syltes der rødbeder. Her kan alle være med. Man skal blot huske at tage et glas med hjemmefra, så kan man prøve at sylte rødbeder og få glasset fyldt med rødbeder og syltelage og få det med sig hjem. Der laves også æblemost torsdag, forudsat at der er æbler nok.

I det kreative værksted er der tilbud om at snitte en roelygte og lave kartoffeltryk.

Alle tre dage er der aktivitet i gårdens gamle køkken, i smedjen og i træværkstedet, og der vises håndarbejde i dagligstuen. Kaffestuen er åben, ligesom hestevognen kører.

Arrangementet er et samarbejde mellem Billund Museum og Karensmindes Venner.

 

 

 

 

Historisk dyrskue og veteranstævne på Museumsgården Karensminde
Søndag den 13. september kl. 9.30-16

 

Det er altid en festlig dag på Museumsgården Karensminde, når Karensmindes Venner afholder det traditionsrige historiske dyrskue og veteranstævne, som samler flere tusinde mennesker. Her er nemlig ikke så lidt både at se og høre på. Fra tidlig morgen møder de mange udstillere op med deres dyr og gamle køretøjer. De kommer fra nær og fjern, og både biler og dyr er pudsede og klargjorte, så de tager sig ud fra deres bedste side.
Stævnet åbnes kl. 9.30 af Morten Karlsbjerg, som siden 2013 har været direktør for Billund Erhvervsfremme. Mens dommerne bedømmer dyrene, kører de gamle traktorer i marken kl. 10 og begynder at pløje, og først hen på eftermiddagen kl. 15.15 præsenteres traktorerne for tilskuerne. 
Om formiddagen præsenteres hunde samt får og geder i ringen. I år vil Karensmindes højt elskede ged Thor også indgå som en naturlig del af dyrskuets mange seværdigheder. Thor er i sit fem måneder korte liv allerede blevet kendt og respekteret for sin ligefremme væremåde og direkte, nysgerrige tilgang til sine omgivelser. Mange af museets gæster i den forløbne sommer vil utvivlsomt have stiftet bekendtskab med Thor i forbindelse med indtagelse af deres medbragte madpakker. 

 

Over middag bliver det kvæget og hestenes tur. Det er et flot syn, når det jyske kvæg med den fine, lyse pels, den røde malkeko med den mørkere lød og korthornskvæget med de lyse muler, trækkes ind i ringen. De store heste, såvel de jyske med den lange manke som de blanke og mørke oldenborgere og de fine og elegante Frederiksborgheste og Knabstruppere, er et imponerende skue. Det er desuden meget interessant at høre dommernes bemærkninger om de enkelte dyr og høre dem fortælle om de forhold, der er karakteristiske for den pågældende race. Eftersom alle de dyr, som er tilmeldt dyrskuet på Karensminde, er gamle, danske husdyrracer, der ikke længere indgår i det moderne, industrialiserede landbrug, fortæller dommerne derved tillige om et stykke levende danmarks- og landbrugshistorie.

 

Karensminde har en fin besætning af de gamle, danske husdyrracer. Museumsgårdens kvier har igen i år været på Landsskuet i Herning og på de historiske dyrskuer i Sdr. Hygum og Gl. Estrup.

 

Veterankøretøjerne kan beses hele dagen på stævnepladsen, inden de præsenteres i ringen fra kl. 14. I år er der tilmeldt over 300 køretøjer, heraf omkring 180 biler af alle mærker og aldre, godt 70 motorcykler og scootere, godt 20 knallerter samt en enkelt mejetærsker og nogle cykler, lastbiler og påhængsvogne. Derudover er der udstillet 32 veterantraktorer.
I løbet af dagen er der underholdning ved Grindsted Brassband, og hele dagen er der rig mulighed for at stille sulten i teltet, ved pølsebaren eller i kaffestuen. 

 

Billund Museums udstilling på Morsbølvej 101, ”Karrig hede og frodig eng”, er ligeledes åben fra kl. 9.30-16.
Arrangementet er et samarbejde mellem Billund Museum og Karensmindes Venner.

 
 
 

Cykeltur ad Troldhedebanen mod Hejnsvig

Onsdag den 26. august kl. 18.30

Onsdag den 26. august arrangerer Billund Museum en cykeltur ned langs banestien ad den gamle Troldhedebane mod Hejnsvig. Turen ledes af museets mangeårige medarbejder Carsten Sander Christensen. Mødestedet er Grindsted Museum, Borgergade 25 klokken 18.30.

En jernbane fra Troldhede til Kolding med sidebane til Vejen var med i den store jernbanelov fra 1908. Koncessionen blev udstedt 11. juni 1913, og banen blev anlagt i årene 1913-17. Blandt koncessionshaverne var de to initiativtagere, maskinfabrikant K. Konstantin Hansen fra Kolding og erhvervsmanden og politikeren, senere nationalbankdirektør Johannes Lauridsen fra Vejen

Der køres til stationen og videre langs Østergade/Østerbrogade og via engen og broen over åen til Plagborgvej. I området omkring køreteknisk anlæg ser vi på den gamle jernbanebro over Grindsted Å. Herfra køres der ad Plagborgvej mod Tvinds bygning. Videre går turen ned ad banestien i Utoft Plantage ned ad den gamle Troldhedebane mod syd. På turen sydpå gøres der holdt ved interessante steder i naturen, spændende historiske begivenheder vil blive fortalt og man får fortællingen om Troldhedebanens tilblivelse og senere udvikling. I naturen ses der endvidere på spor, som endnu er synlige den dag i dag, selv om det er mere end 40 år siden, at Troldhedebanen blev nedlagt.

Når der cykles nordpå mod Grindsted vil egnens historie ligeledes blive sat i perspektiv – lige fra tiden hvor området husede en af Danmarks største tørvefabrikker med flere hundrede ansatte - Fugdal Tørvefabrik med eget sidespor til Troldhedebanen og til en af områdets største teglværker – Katrinebjerg.

Medbring selv kaffe, som indtages undervejs på turen.

 
 

Kornet er i hus

Aktiviteter på Karensminde tirsdag den 4. august kl. 10-16

Tirsdag den 4. august markeres det på Museumsgården Karensminde, at høsten er kommet i hus. Derfor brygges der øl, og Karensmindes Venner viser, hvordan man tærsker korn med en plejl. Det var et ensformigt arbejde at stå i loen og tærske korn hele vinteren. Men denne sommerdag kan børn prøve at tærske kornet med en kæp, de kan rense det på en kornrensemaskine, grutte korn til mel på håndkværnen og bage brød over bål. Dagen bliver tilmed ekstra sjov og festlig, når Karensmindes Venner inviterer til gamle stærk mands lege som tovtrækning og gummistøvlekast.

I det kreative værksted kan børnene lave en kornugle.

 

Der er som sædvanlig aktivitet i stuehuset, smedjen og træværkstedet. Kaffestuen er åben, og hestevognen kører.

Kl. 11 tager Karensmindes venner interesserede med på en rundtur til gårdens dyr, og kl. 14.30 kan alle, der har lyst, være med til at fodre dyrene på gården.

Høstdag

Aktiviteter på Karensminde søndag den 2. august kl. 10-16

Farverne i landskabet er skiftet fra grønt til gult og gyldent. Høsten er i gang. Landmændene har travlt, og overalt æder store mejetærskere sig ind på kornet. Høsten har altid været en intensiv og arbejdskrævende tid i landbruget. Men dengang man ikke havde nutidens mejetærskere til rådighed, krævede det ikke kun mange folk, men også mange kræfter at få høsten i hus. På Museumsgården Karensminde genopliver Karensmindes Venner den gammeldags høst søndag den 2. august. Den dag er der mange folk i gang og livlig aktivitet på den gamle gård i Morsbøl.

 

Dagen begynder kl. 10.30, hvor leen gøres klar, inden arbejdet går i gang. Kl. 11 drager høstfolkene i marken. Høstkarlene mejer kornet med le, og pigerne går bag karlene og binder kornet op i neg. Det kræver sine folk at høste, og efter en halv times tid skal høstmaskinerne da også i gang. Først trækker aflæggeren sine spor i kornmarken. Aflæggeren skærer kornet og lægger det af i bunker, som høstfolkene skal binde op i neg. Derefter spænder Karensmindes Venner de stærke jyske heste for selvbinderen. Det er et flot syn at se de store arbejdsheste trække maskinen, der klaprer hen over marken og efterlader det ene bundne neg efter det andet bag sig. Til sidst kommer der gang i Karensmindes lille grå Ferguson og en lille mejetærsker, som ikke kan køre selv, men skal bugseres af traktoren. De tre høstmaskiner, der repræsenterer tre ældre stadier i udviklingen af høstmaskiner, kan ses i marken fra ca. kl. 11.30 til omkring kl. 12.

 

Efter en middagspause går høstfolkene i marken igen omkring kl. 13, og høstarbejdet foregår på samme vis som om formiddagen både med le, aflægger og selvbinder. Høstmaskinerne vil køre fra omkring kl. 13.30. Kl. 14 indstilles arbejdet, og høstdagen sluttes af med folkedans kl. 14 på græsplænen foran stuehuset under kastanjetræerne. Hedens Folkedansere giver først opvisning, og derefter kan alle være med og få sig en svingom.

 

I det kreative værksted kan børnene lave en kornugle.

 

Som sædvanlig er der aktivitet i stuehuset, smedjen og træværkstedet. Kaffestuen er åben, og hestevognen kører, dog først fra kl. 14. Kl. 11 tager Karensmindes Venner interesserede med på en rundtur til gårdens dyr, og kl. 14.30 kan alle, der har lyst, være med til at fodre dyrene på gården.

Høstdagen er altid en meget festlig dag på Karensminde.

Flere artikler...

         KM_bokscf_boksGRM_boks