Pressemeddelelser

Historisk dyrskue og veteranstævne på Museumsgården Karensminde

Søndag den 14. september fra kl. 9.30 til kl. 16.

 

Det er altid en festlig dag på Museumsgården Karensminde, når Karensmindes Venner afholder det traditionsrige historiske dyrskue og veteranstævne, som samler flere tusinde mennesker. Her er nemlig meget at opleve og fornøje sig over.

Fra tidlig morgen møder de mange udstillere op med deres dyr og gamle køretøjer. De kommer fra nær og fjern, og både dyr og biler er pudset og klargjort, så de tager sig ud fra deres bedste side.

Stævnet åbnes kl. 9.30 af tidligere medlem af Folketinget Kristen Touborg, som også er landmand på Lemvigegnen. Mens dommerne bedømmer dyrene, kører de gamle traktorer i marken kl. 10 og begynder at pløje, og først hen på eftermiddagen kl. 15.15 præsenteres traktorerne for tilskuerne.

Om formiddagen præsenteres hunde samt får og geder i ringen, og over middag bliver det kvæget og hestenes tur. Det er et flot syn, når det jyske kvæg med den fine, lyse pels, den røde malkeko med den mørkere lød og korthornskvæget med de lyse muler, trækkes ind i ringen. Og de store heste er imponerende. Både de jyske heste med den lange manke, de blanke og mørke oldenborgere og de fine og elegante Frederiksborgheste og Knapstruppere. Det er desuden meget interessant at høre dommernes bemærkninger om de enkelte dyr og høre dem fortælle om de forhold, der er karakteristiske for den pågældende race. Da alle de dyr, som er tilmeldt dyrskuet på Karensminde er gamle, danske husdyrracer, som ikke længere indgår i det moderne, industrialiserede landbrug, fortæller dommerne derved også om et stykke levende danmarks- og landbrugshistorie.

Karensminde har en fin besætning af de gamle, danske husdyrracer. ”Vores kvier har i år været på Landsskuet i Herning og på de historiske dyrskuer i Sdr. Hygum og Gl. Estrup, så nu glæder vi os til, at de også kan være med i det historiske dyrskue her på Karensminde, hvor dyrene hører hjemme”, fortæller museumsgårdens bestyrer, Hans Peter Festersen.

Veterankøretøjerne kan beses hele dagen på stævnepladsen, inden de præsenteres i ringen fra kl. 14. I år der tilmeldt næsten 300 køretøjer. Her er omkring 180 biler af alle mærker og aldre, godt 70 motorcykler og knap 20 knallerter samt en enkelt scooter og nogle cykler og lastbiler og påhængsvogne. Desuden er der udstillet en hel del veterantraktorer.

I løbet af dagen er der underholdning ved Grindsted Brassband, og hele dagen er der rig mulighed for at stille sulten i teltet, ved pølsebaren eller i Kaffestuen.

Karensmindes Venner har gjort alt klar til en dejlig og festlig dag på museumsgården i Morsbøl.

Dagens program kan ses på Karensmindes Venner og Billund Museums hjemmeside: www.Karensmindes-Venner.com og www. Billundmuseum.dk

Byvandring 26.08 2014

Oprindeligt bestod Grindsted af en kirke, en præstegård, en skole og en håndfuld gårde. Grindsted var i mange århundreder en lille hedelandsby, der lå langt fra hovedfærdselsårene her i Jylland. I 1800-tallet var vejene til byen for det meste hjulspor i det sandede hede terræn. Infrastrukturen i området var så godt som ikke eksisterende.

 

Fra slutningen af 1800-tallet begyndte egnen og Grindsted at forandre sig. Det blev anlagt veje til Varde, Vejle og Esbjerg og i 1914 kom toget til Grindsted. Egentlige gader og veje fandtes så godt som ikke i byen og de få der fandtes fik først egentlige gadenavne omkring 1917.

Byvandringen vil starte kl. 19.00 på Grindsted Museum i Borgergade 27, hvor der kort vil redegøres for tre temaer som har sat sit præg på gader og gadenavne nemlig Grindsteds by-ambitioner, jernbanen og heden. Endvidere vil byens historie blive perspektiveret i en grad, så man får rammerne for vejnavnene og deres epoker i byen.

 

Herefter går turen via Borgergade til præstekvarteret, langs Østerbrogade og videre til Jorden Rundt og Sønderby området. Via Vesterbrogade når vi frem til Engvej og videre frem til Torvet. Undervejs vil museets mangeårige medarbejder Carsten Sander Christensen beskrive vejnavnene i andre dele af byen og årsagerne til vejnavnenes opståen vil blive forsøgt forklaret.

Alle er velkomne til at deltage i denne lille aftentur. Det koster 20 kr.

Byvandring i Billund

Tirsdag den 19. august kl. 19

Byens gader og gadenavne

Billund er en gammel landsby, som i begyndelsen af 1900-tallet blev stationsby, og som siden 1960 har oplevet en meget stor vækst i økonomisk henseende og i indbyggertal. Billund er også en by i stadig udvikling og forandring. Alligevel er der også gamle træk i byen. Nogle af de gamle vejforløb, der førte til Billund, er f.eks. bevaret i de nuværende gadenavne, og andre gadenavne fortæller om, at byen og dens  bebyggelse har været anderledes, end den er i dag.

LEGO har haft afgørende indflydelse på Billunds udvikling, og enkelte gader i byen fortæller lidt af den historie. Samtidig er de store parcelhuskvarterer omkring den gamle bykerne tæt forbundet fortællingen om LEGO.

På byvandringen fortæller museumsinspektør Gudrun Gormsen fra Billund Museum byens historie gennem byens gader og deres navne. Turen begynder i Billund Centret og går over Hans Jensens Vej og Gammelbro. Undervejs fortælles der om landsbyen Billund. Fra Rådhuspladsen går turen videre vest ud i byen, og på Hovedgaden fortælles der om dengang, Billund blev stationsby og serviceby for befolkningen i oplandet. På tilbagevejen går turen ad Ole Kirks Vej og Systemvej for igen at slutte ved Billund Centret.

Alle er velkomne til at deltage i denne lille aftentur. Det koster 20 kr.

Høstdag på Museumsgården Karensminde – søndag den 3. august

 

Farverne i landskabet er skiftet fra grønt til gult og gyldent. Høsten er i gang. Landmændene har travlt, og overalt æder store mejetærskere sig ind på kornet. Høsten har altid været en intensiv og arbejdskrævende tid i landbruget. Men dengang man ikke havde nutidens mejetærskere til rådighed, krævede det ikke kun mange folk, men også mange kræfter at få høsten i hus.

 På Museumsgården Karensminde genopliver Karensmindes Venner den gammeldags høst søndag den 3. august. Den dag er der mange folk i gang og livlig aktivitet på den gamle gård i Morsbøl.

Dagen begynder kl. 10.30, hvor leen gøres klar, inden arbejdet går i gang. Marinus Kjeldsen fra Grindsted er en af de få personer, som endnu kan den gamle kunst at ”haare en le”. Det vil sige at banke leens æg ud med en lille hammer, så klingen bliver skarp og fin.

Kl. 11 drager høstfolkene i marken. Høstkarlene mejer kornet med le, og pigerne går bag karlene og binder kornet op i neg.  Det kræver sine folk at høste, og efter en halv times tid skal høstmaskinerne da også i gang. Først trækker aflæggeren sine spor i kornmarken. Aflæggeren skærer kornet og lægger det af i bunker, som høstfolkene skal binde op i neg. Derefter spænder Karensmindes venner de stærke jyske heste for selvbinderen. Det er et flot syn at se de store arbejdsheste trække maskinen, der klaprer hen over marken og efterlader det ene bundne neg efter det andet bag sig. Til sidst kommer der gang i Karensmindes lille grå Ferguson og en lille mejetærsker, som ikke kan køre selv, men skal bugseres af traktoren. De tre høstmaskiner, der repræsenterer tre ældre stadier i udviklingen af høstmaskiner, kan ses i marken fra ca. kl. 11.30 til omkring kl. 12.

Efter en middagspause går høstfolkene i marken igen omkring kl. 13, og høstarbejdet foregår på samme vis som om formiddagen både med le, aflægger og selvbinder. Høstmaskinerne vil køre fra omkring kl. 13.30. Kl. 14 indstilles arbejdet, og høstdagen sluttes af med folkedans kl. 14 på græsplænen foran stuehuset. Hedens Folkedansere giver først opvisning, og derefter kan alle være med og få sig en svingom.

Høstdagen er altid en meget festlig dag på Karensminde.

Høsten er i hus – tirsdag den 5. august

Tirsdag den 5. august er sommerens sidste aktivitetsdag på Museumsgården. Den dag markeres det, at høsten er kommet i hus. Derfor brygger bestyrer Hans Peter Festersen øl, og Karensmindes Venner viser, hvordan man tærsker korn med en plejl. Det var et ensformigt arbejde at stå i loen og tærske korn hele vinteren. Men denne sommerdag kan børn prøve at tærske kornet med en kæp, de kan rense det på en kornrensemaskine, grutte korn til mel og bage brød over bål. Dagen bliver tilmed ekstra sjov og festlig, når Karensmindes Venner inviterer til gamle stærk mands lege som tovtrækning og gummistøvlekast.

Både søndag og tirsdag er der som sædvanlig aktivitet i stuehuset, smedjen og træværkstedet. Kaffestuen er åben, og hestevognen kører – søndag dog først fra kl. 14. Endelig er der gang i det kreative værksted, hvor børn begge dage kan lave en kornugle eller en halmdukke.

Kl. 11 søndag og tirsdag tager Karensmindes venner interesserede med på en rundtur til gårdens dyr, og kl. 14.30 kan alle, der har lyst, være med til at fodre dyrene på gården.

Mejeridag på Museumsgården Karensminde - Søndag den 27. juli kl. 10-16

Smør og ost. Aktivitetsdag for børn - Tirsdag den 29. juli kl. 10-16

Søndag den 27. juli får Museumsgården Karensminde besøg af mejerister, som viser, hvordan man laver smør og ost. I over 100 år har mejeriprodukter været en meget vigtig eksportvare for dansk landbrug, og det begyndte med smørret. I 1880’erne og 90’erne oprettede landmænd overalt i Danmark andelsmejerier, der først havde som mål at producere smør af høj kvalitet, og som siden også begyndte at fremstille ost til eksport.

Med andelsmejerierne blev fremstillingen af smør og ost industrialiseret. Mejerierne var udstyret med centrifuger, store smørkærner og ælteborde, og mejeriet brugte dampmaskiner som trækkraft.

På Karensminde foregår søndagens mejeriaktiviteter på helt gammeldags facon uden brug af maskiner. Mejeristerne hælder den syrnede fløde i en gammeldags smørkærne, og så gælder det om at bruge kræfterne og stampe med kærnestangen, indtil der er dannet fine lysegule klumper af smør i kærnen. Godt smør skal æltes længe, så det er frit for vand, og derefter skal det smages til med salt, inden det klar til brug. Museumsgæsterne kan følge hele processen fra fløden hældes i kærnen, til smørret er æltet og klar til at blive pakket, og de kan også selv prøve at arbejde med kærnen.

Det tager noget længere tid at fremstille en god ost, fordi osten skal lagre et par måneder eller mere, inden den er klar. Men på Karensminde kan man følge, hvordan mejeristerne varmer mælk og hælder osteløbe i mælken, så ostemassen samler sig. Osten lægges herefter i en form og i pres, så vand kan løbe af osten, inden den er klar til at blive lagt til lagring.

Det er spændende at kærne smør, og både søndag og tirsdag kan alle, der har lyst, være med. Dengang man selv fremstillede smør i stampekærnen hjemme på gårdene, kunne det være vanskeligt at få smørkærningen til at lykkes på varme sommerdage. Men mange museumsgæster på Karensminde synes, det er sjovt at prøve at kærne smør. Der skal arbejdes og lægges kræfter i i lang tid.. Der skal kigges i kærnen for at se, om der snart er smør. Det sprøjter, det fedter, og der lugter af både mælk, fløde og smør.

Søndag kan børn deltage i det kreative værksted, hvor de kan pynte en kofigur med maling, og tirsdag kan børn lave en pung af læder i det kreative værksted.

Begge dage er der kl. 11 en rundtur med fortælling til dyrene på Museumsgården, og kl. 14.30 kan man være med til at fodre gårdens mange dyr – lige fra kaniner og høns til grisene i stalden.

Begge dage står Karensmindes Venner for aktiviteter i det gamle køkken, hvor der er ild i brændekomfuret, og i dagligstuen, hvor der arbejdes med håndarbejde. Der er også gang i træværkstedet og i smedjen. Hestevognen kører, og Kaffestuen er åben.

Flere artikler...

         KM_bokscf_boksGRM_boks