Historisk dyrskue og veteranstævne på Museumsgården Karensminde
Søndag den 13. september kl. 9.30-16

 

Det er altid en festlig dag på Museumsgården Karensminde, når Karensmindes Venner afholder det traditionsrige historiske dyrskue og veteranstævne, som samler flere tusinde mennesker. Her er nemlig ikke så lidt både at se og høre på. Fra tidlig morgen møder de mange udstillere op med deres dyr og gamle køretøjer. De kommer fra nær og fjern, og både biler og dyr er pudsede og klargjorte, så de tager sig ud fra deres bedste side.
Stævnet åbnes kl. 9.30 af Morten Karlsbjerg, som siden 2013 har været direktør for Billund Erhvervsfremme. Mens dommerne bedømmer dyrene, kører de gamle traktorer i marken kl. 10 og begynder at pløje, og først hen på eftermiddagen kl. 15.15 præsenteres traktorerne for tilskuerne. 
Om formiddagen præsenteres hunde samt får og geder i ringen. I år vil Karensmindes højt elskede ged Thor også indgå som en naturlig del af dyrskuets mange seværdigheder. Thor er i sit fem måneder korte liv allerede blevet kendt og respekteret for sin ligefremme væremåde og direkte, nysgerrige tilgang til sine omgivelser. Mange af museets gæster i den forløbne sommer vil utvivlsomt have stiftet bekendtskab med Thor i forbindelse med indtagelse af deres medbragte madpakker. 

 

Over middag bliver det kvæget og hestenes tur. Det er et flot syn, når det jyske kvæg med den fine, lyse pels, den røde malkeko med den mørkere lød og korthornskvæget med de lyse muler, trækkes ind i ringen. De store heste, såvel de jyske med den lange manke som de blanke og mørke oldenborgere og de fine og elegante Frederiksborgheste og Knabstruppere, er et imponerende skue. Det er desuden meget interessant at høre dommernes bemærkninger om de enkelte dyr og høre dem fortælle om de forhold, der er karakteristiske for den pågældende race. Eftersom alle de dyr, som er tilmeldt dyrskuet på Karensminde, er gamle, danske husdyrracer, der ikke længere indgår i det moderne, industrialiserede landbrug, fortæller dommerne derved tillige om et stykke levende danmarks- og landbrugshistorie.

 

Karensminde har en fin besætning af de gamle, danske husdyrracer. Museumsgårdens kvier har igen i år været på Landsskuet i Herning og på de historiske dyrskuer i Sdr. Hygum og Gl. Estrup.

 

Veterankøretøjerne kan beses hele dagen på stævnepladsen, inden de præsenteres i ringen fra kl. 14. I år er der tilmeldt over 300 køretøjer, heraf omkring 180 biler af alle mærker og aldre, godt 70 motorcykler og scootere, godt 20 knallerter samt en enkelt mejetærsker og nogle cykler, lastbiler og påhængsvogne. Derudover er der udstillet 32 veterantraktorer.
I løbet af dagen er der underholdning ved Grindsted Brassband, og hele dagen er der rig mulighed for at stille sulten i teltet, ved pølsebaren eller i kaffestuen. 

 

Billund Museums udstilling på Morsbølvej 101, ”Karrig hede og frodig eng”, er ligeledes åben fra kl. 9.30-16.
Arrangementet er et samarbejde mellem Billund Museum og Karensmindes Venner.

 
 
 

         KM_bokscf_boksGRM_boks