Naturen omkring Karensminde tirsdag den 9. juni kl. 19-21

Om aftenen tirsdag den 9. juni vil der finde en vandring sted omkring Museumsgården Karensminde ved naturvejleder Peer Høgsberg. Centrum for denne gåtur er gårdens naturskønne omgivelser, som frem for alt kendetegnes ved engen og Grindsted Å.

Udgangspunktet for naturvandringen er den nære sammenhæng mellem natur- og kulturhistorien. Hovedvægten vil således lægges på både engens natur- og kulturværdier. I de forskellige, interessante historier fra landskabet omkring Karensminde vil der blandt andet blive fortalt om planter, landbruget før og nu og engvandingen. Naturvandringen løber af stablen på et tidspunkt, hvor den danske natur viser sig fra sin mest blomstrende og frodige side i løbet af hele året.

Prisen for deltagelse i arrangementet er inklusive kaffebord 50 kr.

Mødested: Museumsgården Karensminde.

         KM_bokscf_boksGRM_boks