Cykeltur ad den gamle Troldhedebane

 Torsdag den 28. maj kl. 18.30

 

 

Torsdag den 28. maj arrangerer Billund Museum en cykeltur op langs banestien ad den gamle Troldhedebane mod Sønder Omme. Turen ledes af museets mangeårige medarbejder Carsten Sander Christensen. Mødestedet er Grindsted Museum, Borgergade 25, klokken 18.30.

En jernbane fra Troldhede til Kolding med sidebane til Vejen var med i den store jernbanelov fra 1908Koncessionen blev udstedt 11. juni 1913, og banen blev anlagt i årene 1913-17. Blandt koncessionshaverne var de to initiativtagere, maskinfabrikant K. Konstantin Hansen fra Kolding og erhvervsmanden og politikeren, senere nationalbankdirektør Johannes Lauridsen fra Vejen

Der køres til stationen og videre langs Simmelbrovej under den gamle jernbaneviadukt op til banestien til Sønder Omme. Herfra køres der ad den gamle Troldhedebane mod nord. På turen nordpå gøres der holdt ved interessante steder i naturen, spændende historiske begivenheder vil blive fortalt og man får fortællingen om Troldhedebanens tilblivelse og senere udvikling. I naturen ses der endvidere spor, som endnu er synlige den dag i dag, selv om det er mere end 40 år siden, at Troldhedebanen blev nedlagt.

Når der cykles sydpå mod Grindsted vil egnens historie ligeledes blive sat i perspektiv – lige fra tiden hvor området Mangehøje blev til, via 1600-tallets svenskekrige, 1800-tallets hedeopdyrkning, jernbanens historie på egnen op til tiden hvor besættelsen kastede mørke skygger over Danmark.

Medbring kaffe, som indtages undervejs på turen.

         KM_bokscf_boksGRM_boks