Nørkleaften på Museumsgården Karensminde

Mandag den 2. februar kl. 19.

 

Fra lokal smedje til verdenskendt liftfabrik.

Direktør Harry Lorentsen fortæller om familievirksomheden A/S Omme Maskinfabrik, nu OMME LIFT A/S.

Temaet for vinterens anden nørkleaften på Museumsgården Karensminde er hverken livet på landet eller landbruget, men et stykke meget spændende, lokal håndværks- og industrihistorie. Den aften besøger direktør Lorentsen fra OMME LIFT den gamle gård i Morsbøl for at fortælle historien om den virksomhed, som hans familie grundlagde i Sdr. Omme i 1906. Da byggede Frederik Lorentsen, der var søn af karetmager Johan Caspar Lorentsen, et træhus, hvor han startede smedeforretning. Huset var bygget på en grund, som faderen udstykkede til  ham.  På det tidspunkt var der to smedjer i byen, men en halv snes år senere blev Lorentsen ejer af begge smedjer. Han var en meget dygtig smed og kendt vidt omkring som en ekspert til at sko heste. Frederik Lorentsen havde flere sønner, som alle blev smede. To sønner overtog forretningen i fællesskab i 1947. De udvidede værkstedslokalerne flere gange i årene fra 1950 til 1962, og i 1966 byggede de en ny fabrik til produktion af landbrugsmaskiner i den vestlige del af Sdr. Omme. Siden er fabrikken udvidet betydeligt, og i dag produceres der lifte til et verdensomspændende, internationalt marked.

Karensmindes Venner serverer kaffebord. Derfor er tilmelding nødvendig.

 

Tilmelding kan ske til Billund Museums kontor på tlf. 79 72 74 90 senest fredag den 30. januar kl. 12.

Smedjen i Sdr.Omme fra 1906

         KM_bokscf_boksGRM_boks