Nørkleaften på Museumsgården Karensminde

Mandag den 5. januar 2015 kl. 19

 

Vi dykker ned i danske folkeeventyr og folkeviser

ved Niels Green-Hansen, Grindsted

I mange år har Billund Museum og Karensmindes Venner ved vintertide afholdt to nørkleaftener på den gamle museumsgård i Morsbøl. Den første finder sted mandag den 5. januar. Når kulden bider udenfor, er der lunt og godt inden døre på Karensminde, og den hyggelige stemning fortættes, når aftenens fortæller går i gang. Niels Green-Hansen fra Grindsted, der indtil forrige sommer var lærer på Vestre Skole, er kendt som en levende og dygtig fortæller, og den 5. januar besøger han Karensminde for at fortælle danske folkeeventyr. ”Jeg har været optaget af de gamle eventyr, siden jeg var dreng. Jeg husker eftermiddagens børnetime i radioen, hvor viceskoleinspektør Magne Kjems oplæste eventyr, og mange eftermiddage sad vi klistret op til højtalerne for at lytte med. Men især mindes jeg min morfar, som uden manuskript – og gerne ved aftenstid – genfortalte de gamle eventyr, mens vi drenge sad omkring ham. Det var inden fjernsynets tid, så verden og alle dens mysterier nåede at få en helt ny dimension i aftenmørket, lige indtil mor forkyndte, at det var sengetid”, fortæller Niels Green-Hansen, som siden selv har fortalt mange eventyr for både skolebørn og børnebørn.

I de tolv juledage, der var mellem juleaften og Hellig Tre Kongers aften, holdt folk på landet fri fra det daglige slid på gården – kun det allernødvendigste arbejde blev udført. Vi taler her om tiden indtil midten af 1800-tallet, hvor 90% af befolkningen boede på landet, og man har helt sikkert underholdt hinanden med at synge viser og fortælle historier og eventyr.  Eventyr udmærker sig jo ved, at de kan opleves igen og igen, også selv om tilhørerne kender intrigen, handlingen og slutningen. Gentagelsens glæde er uforlignelig. Historien spindes næsten altid omkring tre personer, tre prøver eller tre episoder, og alle kender begyndelsen ”Der var engang …” Alligevel er der varianter og mange nuancer, og eventyrerne har forandret sig i takt med, at de er blevet fortalt og givet videre til nye generationer fra mund til mund.

På Karensminde vil Niels Green-Hansen læse nogle af de mindre kendte folkeeventyr og dykke ned i de eventyr, som kendes fra gamle dage, og som 1800-tallets folkemindesamlere interesserede sig meget for. Han vil sandsynligvis også løfte sløret for, hvordan han går på jagt efter eventyr, og hvordan han f.eks. måtte helt til Norge for at finde frem til ét ganske bestemt eventyr.

Mens folkeeventyrene blev fortalt blandt befolkningen på landet og derfor rummer mange træk, der er direkte forbundet med dagliglivet på landet, hørte folkeviserne oprindeligt hjemme i det adelige miljø og dets ridderkultur. Folkeviserne kan ligesom eventyrene have dramatiske handlingsforløb; men her er dramaet tilsat musik. Musikken skaber andre stemninger end fortællingen, og Niels Green-Hansen tager derfor sin guitar med og supplerer sin fortælling med et par gamle, folkelige viser, som man måske kan synge med på.

I den gamle folketro var Hellig Tre Kongers aften en ganske særlig aften. Det var aftenen, som sluttede de dejlige juledage. Men det var også en aften, hvor man mente, at overjordiske væsner kunne være på færde. Det var altså en aften, hvor man skulle være opmærksom, og hvor man kunne tage varsler af fremtiden. Og på denne særlige aften tændes selvfølgelig helligtrekongerslyset .på Karensminde.

Karensmindes Venner inviterer til en stemningsfuld aften på museumsgården og har rettet an med kaffebord, der koster 50 kr. Af hensyn til kaffen er tilmelding nødvendig. Tilmelding kan ske til Billund Museum, tlf. 79 72 74 90 inden den 5. januar kl. 12.

         KM_bokscf_boksGRM_boks