Høstdag på Museumsgården Karensminde – søndag den 3. august

 

Farverne i landskabet er skiftet fra grønt til gult og gyldent. Høsten er i gang. Landmændene har travlt, og overalt æder store mejetærskere sig ind på kornet. Høsten har altid været en intensiv og arbejdskrævende tid i landbruget. Men dengang man ikke havde nutidens mejetærskere til rådighed, krævede det ikke kun mange folk, men også mange kræfter at få høsten i hus.

 På Museumsgården Karensminde genopliver Karensmindes Venner den gammeldags høst søndag den 3. august. Den dag er der mange folk i gang og livlig aktivitet på den gamle gård i Morsbøl.

Dagen begynder kl. 10.30, hvor leen gøres klar, inden arbejdet går i gang. Marinus Kjeldsen fra Grindsted er en af de få personer, som endnu kan den gamle kunst at ”haare en le”. Det vil sige at banke leens æg ud med en lille hammer, så klingen bliver skarp og fin.

Kl. 11 drager høstfolkene i marken. Høstkarlene mejer kornet med le, og pigerne går bag karlene og binder kornet op i neg.  Det kræver sine folk at høste, og efter en halv times tid skal høstmaskinerne da også i gang. Først trækker aflæggeren sine spor i kornmarken. Aflæggeren skærer kornet og lægger det af i bunker, som høstfolkene skal binde op i neg. Derefter spænder Karensmindes venner de stærke jyske heste for selvbinderen. Det er et flot syn at se de store arbejdsheste trække maskinen, der klaprer hen over marken og efterlader det ene bundne neg efter det andet bag sig. Til sidst kommer der gang i Karensmindes lille grå Ferguson og en lille mejetærsker, som ikke kan køre selv, men skal bugseres af traktoren. De tre høstmaskiner, der repræsenterer tre ældre stadier i udviklingen af høstmaskiner, kan ses i marken fra ca. kl. 11.30 til omkring kl. 12.

Efter en middagspause går høstfolkene i marken igen omkring kl. 13, og høstarbejdet foregår på samme vis som om formiddagen både med le, aflægger og selvbinder. Høstmaskinerne vil køre fra omkring kl. 13.30. Kl. 14 indstilles arbejdet, og høstdagen sluttes af med folkedans kl. 14 på græsplænen foran stuehuset. Hedens Folkedansere giver først opvisning, og derefter kan alle være med og få sig en svingom.

Høstdagen er altid en meget festlig dag på Karensminde.

Høsten er i hus – tirsdag den 5. august

Tirsdag den 5. august er sommerens sidste aktivitetsdag på Museumsgården. Den dag markeres det, at høsten er kommet i hus. Derfor brygger bestyrer Hans Peter Festersen øl, og Karensmindes Venner viser, hvordan man tærsker korn med en plejl. Det var et ensformigt arbejde at stå i loen og tærske korn hele vinteren. Men denne sommerdag kan børn prøve at tærske kornet med en kæp, de kan rense det på en kornrensemaskine, grutte korn til mel og bage brød over bål. Dagen bliver tilmed ekstra sjov og festlig, når Karensmindes Venner inviterer til gamle stærk mands lege som tovtrækning og gummistøvlekast.

Både søndag og tirsdag er der som sædvanlig aktivitet i stuehuset, smedjen og træværkstedet. Kaffestuen er åben, og hestevognen kører – søndag dog først fra kl. 14. Endelig er der gang i det kreative værksted, hvor børn begge dage kan lave en kornugle eller en halmdukke.

Kl. 11 søndag og tirsdag tager Karensmindes venner interesserede med på en rundtur til gårdens dyr, og kl. 14.30 kan alle, der har lyst, være med til at fodre dyrene på gården.

         KM_bokscf_boksGRM_boks