I stationsforstander og hedemaler JØRGEN GLAVINDs fodspor

Tirsdag den 20 maj kl.19.00


Den 20. maj 2014 er det som bekendt 100 årsdagen for at det første tog kørte ind på perronen på Grindsted Station. Billund Museum har i den anledning valgt at sætte fokus på personen Jørgen Glavind, der var Grindsteds første stationsforstander og samtidig byens mest berømte hedemaler.

    Tirsdag den 20. maj arrangerer Billund Museum en vandring i Jørgen Glavinds fodspor. På denne vandring er det stationsforstanderen Jørgen Glavind der i centrum. Vi mødes ved museets udstillingslokale kl. 19.00 i Borgergade 27 og starter med en lille tur i udstillingen af forskellige Glavind billeder, ligesom vi hører lidt om maleren og hans virke.

    Herefter går vi via Borgergade over viadukten og hører lidt om jernbanearealet, Grindsted Station og industrikvarteret øst for dette areal. Med udgangspunkt i de forskellige veje og vejnavnene i området vil jernbanens historie fra 1868 og fremefter blive gennemgået, ligesom industriens historie i Grindsted kort vil blive ridset op.

    Jernbanearealet var et af de allerstørste i Jylland. Industrivirksomheder som Andelssvineslagteriet, Danisco, Andelsklædefabrikken, den Jyske Sparekasse, T. C. Øhlenschlæger, Kartoffelcentralen og familien Engelbrechts købmandsforretning er noget af det der bliver fortalt om. Endvidere vil området Buchenwalde og fremtrædende personligheder som Niels Hjorth, Laurids Rasmussen, Bertel Vibe samt Chr. Lundsgård og deres virke for byen blive beskrevet.

 

         KM_bokscf_boksGRM_boks