Fra stationsby til storkommune – fra foreningsstyre til frivilligforvaltning

Foredrag ved universitetslektor Sidsel Eriksen

 

Sted: Magion, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted

Tid: Onsdag, den 2. april 2014, kl. 19.30

 

Onsdag den 2. april besøger universitetslektor Sidsel Eriksen igen Grindsted for at følge op på det foredrag, hun holdt i februar måned om folk og foreninger i stationsbyen Grindsted.

 

I dette foredrag følger Sidsel Eriksen udviklingen i Grindsted fra tiden efter anden verdenskrig og frem til i dag. Hun fortæller, at i forbindelse med kommunernes øgede fokus på frivilliges opgaver i velfærdsstaten henviser man ofte til 'foreningsdanmark' eller til den danske tradition for selvorganisering og gensidig støtte.

 

I den sammenhæng er hendes bog 'Stationsbyens Samfund' om 'Folk og Foreninger i Grindsted 1880-1940', som det daværende Grindsted Vorbasse Museum udgav i 1996, blevet inddraget som et eksempel på udviklingen og karakteren af 'et foreningsstyret samfund', hvor fraværet af en udviklet offentlig forvaltning betød, at stationsbyens borgere påtog sig at løse en masse samfundsmæssige opgaver på foreningsbasis.

 

Med udgangspunkt i en debat om 'foreningsstyret' vil Sidsel Eriksen forsøge trække nogle linjer til i dag, hvor begrebet 'frivillig' er blevet et væsentligt og velkomment supplement til kommunens virksomhed. Hun mener, at det her først og fremmest er vigtigt at diskutere, hvorvidt man umiddelbart kan trække en linje bagud til et foreningsstyret samfund, eller om der med det nuværende begreb frivilligforvaltning er tale om et noget helt nyt.

 

Sidsel Eriksen tager fat i et emne, som er aktuelt, og som spiller en stadig større rolle i det moderne samfund, og det gør det ikke mindre interessant, at hun sætter et historisk perspektiv på, hvad frivillig organisering kan betyde for udviklingen i og af et lokalsamfund. Det er et foredrag, som kan vække til eftertanke, og som også kan give anledning til debat.

 

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Billund Folkeuniversitet og Billund Bibliotekerne og finder sted i Magion i Grindsted.

Prisen er 60 kr. og 50 kr. for pensionister og studerende. Alle er velkomne. Der kan købes kaffe i forbindelse med foredraget.

         KM_bokscf_boksGRM_boks