Danmarks Naturfredningsforening inviterer til den årlige generalforsamling i MAGION i Grindsted

Tidspunkt: Torsdag den 28. november

 

MAGION kl. 19.00

Efter generalforsamlingen vil Billund Museums mangeårige medarbejder Carsten Sander Christensen holde et foredrag om "Biotoper og flora i Billund Kommune". Der vil blive gjort rede for landskabets opståen og udformning og herefter vil foredraget forme sig som en udflugt i naturen, hvor vi går rundt og ser på sjældne vækster og planter på heden, ved søer og vandløb, i kæret, i mosen og på engen. Planterne og landskabet vil blive sat ind i en kulturhistorisk kontekst, hvor man får en historisk forklaring på såvel landskabet som floraens betydning og rolle i Grindsted-Billund egnens historie. Nøgleord som biotop, naturmedicin, overtro og oprindelse vil komme til at spille en vigtig rolle i foredraget.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Krogsgaard

 

Formand Danmarks Naturfredningsforening (Billund Afdelingen)

 

Word_ikon

         KM_bokscf_boksGRM_boks