De nazistiske koncentrationslejre og danskere i tyske koncentrationslejre

Foredrag ved museumsinspektør Jens-Christian Hansen

 

Sted: Magion, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted

Tid: Onsdag, den 2. oktober 2013, kl. 19.30 og

onsdag, den 9. oktober 2013 kl. 19.30

 

Museumsinspektør Jens-Christian Hansen holder den 2. og 9. oktober to foredrag om de nazistiske koncentrationslejre i Magion i Grindsted. Jens-Christian Hansen er historiker og har tidligere forsket intensivt i koncentrationslejrenes historie. Det første foredrag belyser lejrenes udvikling fra opdragelsesanstalter til dødsfabrikker og leverandører af arbejdskraft til rustningsindustrien. Det andet foredrag fokuserer på danske fangers vilkår og overlevelseschancer i koncentrationslejrene under Anden Verdenskrig.

Over 1000 nazistiske koncentrationslejre

 

I de over 1000 tyske koncentrationslejre viste nazi-regimets menneskeforagt sig fra sin tydeligste side. Lejrene udviklede sig fra at være genopdragelsesanstalter for kriminelle og politiske modstandere til at blive masseudryddelsessteder under Holocaust. Tillige blev de den tyske rustningsindustris uudtømmelige kilde til tvangsarbejdere, hvor tusinder blev arbejdet ihjel i håbet om alligevel at kunne vende krigslykken for "Det Tredje Rige".

 

Foredraget belyser koncentrationslejrsystemets "virksomhedshistorie", herunder de væsentligste faser i udviklingen fra primitive torturanstalter til dødsfabrikker og central samarbejdspartner for den tyske rustningsindustri. Afslutningsvis fokuseres på de sociale strukturer i lejrene og det stærkt hierarkisk opbyggede koncentrationslejrsamfund. Gennem ofrenes såvel som gerningsmændenes synsvinkler gives et indtryk kz-lejrens hverdag, der prægedes af lidelse, vold, død og social manipulation.

 

6000 danskere sendt i KZ-lejr

Det andet foredrag fokuserer på de ca. 6000 danskere, der som følge af besættelsen blev deporteret til tyske fængsler, ghettoer og koncentrationslejre. Blandt disse var modstandsfolk, politibetjente, kommunister, jøder såvel som såkaldte asociale og vaneforbrydere, som tyskerne præventivt havde arresteret. Også flere Grindsted-borgere var blandt de deporterede – i foredraget vil forholdene i lejrene, de blev deporteret til, derfor bl.a. blive fremhævet som eksempler.

 

Foredraget vil fokusere på de danske ofres vilkår og skæbne som følge af deres deportation og belyse de forskellige former for fangenskab, de blev udsat for. Hvordan var overlevelseschancerne, når vold, frygt, sult og hårdt tvangsarbejde definerede hverdagen?

 

Foredragene afholdes i Magion, Tinghusgade 15, Grindsted. Billetprisen ved døren er 60 kr., tilmelding er ikke nødvendig. Foredragene er arrangeret gennem et samarbejde i mellem Billund Museum, Folkeuniversitetet i Billund Kommune og Billund Bibliotekerne.

 

Word_ikon

         KM_bokscf_boksGRM_boks