"Vorbasse Kirke, dens betydning for området og hvordan kirkebygningen afspejler egnens historie"

 

Ved registrator Carsten Sander Christensen, Billund Museum

 

Torsdag den 5. september 2013

klokken 19.00

 

Vorbasse Kirke

Torsdag den 5. september kl. 19.00 vil Billund Museums mangeårige registrator Carsten Sander Christensen holde et foredrag i Vorbasse Kirke om kirken, dens betydning for området og hvordan kirkebygningen afspejler egnens historie.

 

Egnen omkring Vorbasse er en af de mest interessante områder i Jylland af flere årsager. Arkæologiske udgravninger lidt nord for kirken har påvist en byenhed fra 200 år f. kr. til o. 1100 e. kr. Undersøgelserne har afdækket dagligliv og bebyggelser i den pågældende periode. Omkring 1100 begynder kristendom rigtig at slå rod i området og der findes en helligkilde, der i dag er markeret på kirkegården. Med andre ord begyndelsen til det nuværende Vorbasses historie.

 

Egnens mest monumentale bygningsværk fra senmiddelalderen, Vorbasse Kirke, danner rammen om foredraget. Billund kommune er ikke ligefrem rig på gådefulde bygninger, men kirken i Vorbasse er i sandhed en af dem. Kirkens placering, kirkebygningen og mystikken omkring helligkilden er bare nogle få eksempler på interessante spørgsmål.

 

Svenskekrigene i slutningen af 1650'erne prægede og ændrede egnen omkring Vorbasse fundamentalt. Svenskerne okkuperede området fra september 1657 til og med december 1658. Under krigene udskrev svenskerne mere end 40 læs proviant fra området. Desuden stjal de alt sølvtøj i kirken og plyndrede området systematisk flere gange.

 

Med udgangspunkt i kirkegården, kirkebygningen og kirkens interiør vil der forsøgt at blive lavet et tværsnit af byens historie og kirkens og ikke mindst præstens betydning for byen og dens omegn. Endvidere vil der blive redegjort for, hvordan man kan læse om de forskellige tidsperioder i kirkens interiør

 

Der er fri entre

 

Word_ikon

         KM_bokscf_boksGRM_boks