SKT. HANS AFTEN PÅ MUSEUMSGÅRDEN KARENSMINDE

 

Søndag den 23. juni kl. 19.30

Efter mange år med velbesøgte Skt. Hans bål i selve Grindsted, arrangeret af Grindsted Handelsstandsforening, har Handelsstandsforeningen ønsket at række stafetten videre. "Det er en stor tradition, der nu går videre til Museumsgården Karensminde. Derfor er det med stolthed, at Karensmindes Venner og Billund Museum nu kan byde velkommen til Skt. Hans aften ved den gamle museumsgård. Der er sammensat et varieret program, og det bliver en aften, hvor alle traditioner følges", siger museumschef John Rendboe.

 

Alt er gjort klar til en hyggelig aften på Karensminde. "Vi har samlet træ og bygget bål. Heksen er klar til turen til Bloksbjerg. Vi har sørget for underholdning både for børn og voksne. Karensmindes Venner holder grillen og kaffekanden varm. Og selvfølgelig skal vi både lytte til en båltale og synge Midsommervisen i den lyse sommeraften. I Karensmindes Venner håber vi, at vi med Skt. Hans festen på Karensminde kan skabe en ny tradition for fællesskab og samvær her på egnen," siger Elna Sørensen, der er formand for Karensmindes Venner.

 

Museumsgården Karensminde og Billund Museums udstillingsbygning er åben fra kl. 19 til kl. 21, mens selve Skt. Hans festen begynder kl. 19.30.

 

Fra kl. 19.30 og indtil bålet tændes, underholder sangkoret Vokalias ved Stig Møller. Koret synger bl.a. danske sommersange.

 

På legepladsen er der tændt bål, og her kan børnene bage snobrød. Karensmindes Venners kaffestue er åben, og der kan købes kaffe, kage og grillpølser. I laden vises en film fra det historiske Stavnsbåndsoptog i Grindsted, som fandt sted Skt. Hans aften 1988, og som markerede 200 året for Stavnsbåndets ophævelse i Danmark.

 

Kl. 21.00 tændes bålet, og båltalen holdes af Laurits Heick fra Hejnsvig. Laurits Heick er formand for Hejnsvig Lokalarkiv. Han har været aktiv i kommunalpolitik, og deltog aktivt i Stavnsbåndsoptoget for 25 år siden.

 

Efter båltalen synger Stig Møller for på Midsommervisen. Festen slutter, når bålet er brændt ned.

 

Der er gratis adgang til museet og til Skt. Hans festen, og vi håber, at mange vil deltage i en dejlig aften, slutter Elna Sørensen

 

Word_ikon


         KM_bokscf_boksGRM_boks