Byvandring i Filskov

 

Torsdag den 20. juni kl. 19-21

 

I samarbejde med Filskov Lokalhistoriske Arkiv arrangerer Billund Museum torsdag den 20. juni en byvandring i Filskov. Turen ledes af registrator Carsten Sander Christensen og museumsinspektør Gudrun Gormsen.

 

Mødestedet er P-pladsen ved Filskov Kro, hvor Carsten Sander Christensen fortæller om opdyrkningen af de store hedearealer, som omgav Filskov indtil midten af 1800-tallet. Næste stop på turen er Østergaard, hvor der fortælles om middelalderens bebyggelse og den kirke, som engang lå her, og om den gamle landsby og dens gårde. Da Filskov fik jernbaneforbindelse til Grindsted og Brande, fik den gamle landsby vokseværk. Hedeopdyrkningen betød, at mange nye landbrug skød op rundt omkring den gamle landsby, men jernbanen satte også gang i byggeri i selve byen, f.eks. langs den gamle amtsvej.

 

På turen kigger vi på nogle af de bygninger, der skød op i byen i årene omkring 1900, og der fortælles om jernbanen og den betydning, den fik for Filskovs udvikling fra landsby til stationsby. Fra den tid står Filskov Station også som et markant vidnesbyrd om udviklingen. Indtil begyndelsen af 1900-talllet hørte Filskov til det vidtstrakte Sdr. Omme sogn; men befolkningsudviklingen betød, at Filskov blev udskilt som et selvstændigt sogn, og at Filskov fik sin egen kirke. Der gøres holdt ved kirken, hvor der fortælles om sognets og kirkens historie.

 

I dag har Filskov en særlig profil blandt småbyerne i Billund Kommune. Man kan selv og vil selv. Således har Filskov i dag både et friplejehjem og en friskole. På turen gør vi holdt ved både plejehjem og skole. Turen slutter ved Filskov Hallen, som også kan ses som et symbol på sammenhold og fællesskab.

 

Deltagelse i byvandringen er gratis, og alle er velkomne. Medbring kaffe, som vi drikker ved turens afslutning.

 

Word_ikon

 


         KM_bokscf_boksGRM_boks