Aftenvandring i mark og eng

 

Tirsdag den 11. juni kl. 19

 

Museumsgården Karensminde

En sommeraften i engen kan være fuld af stemninger med lys, lyde og dufte. Måske brygger mosekonen sit bryg, eller måske danser elverpigerne. Tirsdag den 11. juni inviterer bestyrer Hans Peter Festersen på Museumsgården Karensminde til en aftentur i engen. Her vil han fortælle om engens betydning for de gamle gårde langs Grindsted Å, og om hvordan bønderne forbedrede udbyttet af deres enge ved engvanding. I et af engstykkerne til Karensminde har Billund Museum i samarbejde med Karensmindes Venner genskabt en gammel vandingseng. Gennem kanaler ledes vandet fra Grindsted Å op til engen, og engen er anlagt i et sindrigt system af smalle bede og små render, så vandet kan risle ned over engen og vande græsset. Hans Peter Festersen og frivillige fra Karensmindes Venner, der har arbejdet med engvandingsanlægget, forklarer princippet i engvandingen og viser i praksis, hvordan systemet fungerede. Han kan også fortælle, at for godt 100 år siden blev der brugt megen tid og mange kræfter på at anlægge sådanne overrislingsenge både langs Grindsted Å og Omme Å., og at Det danske Hedeselskabet spillede en stor rolle i disse projekter. Med engvandingen blev landbruget på de sandede jorder i Vestjylland væsentligt forbedret, og bønderne trådte ind i den moderne tid.

 

Historisk landbrug

Det landbrug, som drives på Museumsgården Karensmnde i dag, er til gengæld ikke længere moderne. Omkring gården ser man marker, som er små sammenlignet med nutidens landbrug, og afgrøderne er også anderledes. "Vi driver et historisk landbrug på Karensminde. Det svarer til det landbrug, vi havde her på egnen i tiden fra 1930 til 1950. Derfor har vi både rug, byg, roer og kartofler på vores marker. Og sorterne er dem, som var i brug på den tid. Dertil kommer, at vi på Karensminde har en særlig forevisningsmark, hvor vi dyrker mange af de gamle kornsorter, kartofler og roer, som har været i brug i dansk landbrug siden midt i 1800-tallet", fortæller Hans Peter Festersen. Forevisningsmarken er anlagt af Karensmindes Venner og passes af Karensmindes Venner, og den er ligesom selve Museumsgården Karensminde et stykke levende landbrugshistorie. Mange af de kornsorter, man kan se her, har fået en renæssance. Karensmindes Venner har i mange år dyrket f.eks. spelt, emmer og enkorn. Det er kornsorter, der stammer fra oldtiden, men som først for alvor er blevet kendt i de seneste år og blevet meget populære.

 

Fra engen går aftenturen derfor til marken, hvor afgrøderne forhåbentlig er i god vækst. Hans Peter Festersen fortæller om rugen og byggen, kartoflerne og roerne og om museumsgårdens drift i det hele taget, og i forevisningsmarken fortæller Jens Oluf Sandfeld om nogle af de gamle afgrøder.

 

Herfra går turen til Kaffestuen, hvor aftenen slutter med kaffe og brød. Herfra er der en dejlig udsigt ud over engene ved Grindsted Å. I det hele taget er der en sådan lys sommeraften en dejlig fred og ro omkring Karensminde. Prisen for hele aftenen incl. entré og kaffe er 50 kr. pr. person. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

mark_og_eng

 

Word_ikon


         KM_bokscf_boksGRM_boks