Foredrag: Tørvegravning og tørveindustri omkring Hejnsvig

 

Torsdag den 14. marts kl. 19.30 på Hejnsvig Lokalarkiv

 

Torsdag den 14. marts kommer museumsinspektør Gudrun Gormsen og registrator Carsten Sander Christensen til Hejnsvig Lokalarkiv for at fortælle om tørvegravning og tørveindustri omkring Hejnsvig.

 

Under første og anden verdenskrig og i mellemkrigsårene spillede de jyske moser en stor rolle i Danmarks energiforsyning. Her gravede man millioner af tørv, og der udviklede sig en hel tørveindustri. Fra 1918 til 1928 var tørvefabrikken i Fugdal en del af dette industrieventyr. Hejnsvig Lokalarkiv har mange fine, gamle fotografier fra Fugdal. Med udgangspunkt i disse billeder vil Gudrun Gormsen fortælle historien om Fugdal Mose og om, hvordan arbejdet og dagligdagen formede sig for de mange mennesker, som fik deres virke her i en kort periode i begyndelsen af det 20. århundrede.

 

Kigger man på gamle kort over landskabet omkring Hejnsvig, finder man mange gamle tørvegrave, der er fyldt med vand. Gennem århundreder har moserne nemlig forsynet almindelige husholdninger på landet med brændsel i form af klyner, der var den jyske betegnelse for tørv, der stammede fra en mose. Carsten Sander Christensen fortæller om, hvordan tørvegravning til husbehov fandt sted, og hvilke redskaber man brugte for at få tørven bjerget.

 

De våde, bløde moser var et landskab, som det kunne være farligt at færdes i. Derfor finder man i den ældre folketro mange sagn om moser, ligesom der var megen overtro forbundet med moserne. Carsten Sander Christensen giver derfor også nogle eksempler på overtroen om den farlige mose.

 

Deltagelse er gratis, og alle er velkomne

 

Trvegravning_2

 

 Word_ikon


         KM_bokscf_boksGRM_boks