Nørkleaften

på Museumsgården Karensminde

 

mandag den 4. februar 2013 kl. 19.00

 

Jeyarajah Rasiah (Ratch) fortæller:

Er det nemt at leve i et fremmed land?

 

Jeyarajah Rasiah kom til Danmark i begyndelsen af 1987. Det var vinter. Det var koldt, og det var en stor overgang fra det varme klima, han var vant til i Sri Lanka, hvor han var vokset op og havde levet indtil da. Han kom hertil alene uden familie.

 

Efter et ophold i Sandholmlejren og i Ålborg, hvor han på to uger skulle lære noget om det danske samfund, kom Rasiah, som kalder sig Ratch, til Grindsted. Han kom fra en lille landsby i Sri Lanka og valgte Grindsted, fordi det var den mindste af de byer, som han fik tilbud om at kunne bosætte sig i. Siden har han boet i Grindsted.

 

Dengang snakkede man ikke meget om kultur og minoriteter, fortæller Ratch, og det var på alle måder en stor omvæltning at komme til Grindsted. Det var ikke kun klimaet. Det var også ensomheden. Om aftenen var her meget stille. Og så var der kulturchokket. Hjemme i Sri Lanka spiste han ris og fisk. Her var maden helt anderledes. Det samme gjaldt kønsrollerne. Både mænd og kvinder arbejdede som buschauffører, og mange kvinder var korthårede. Også sproget var svært at lære. Men det handler om viljen, når man skal lære at leve i et nyt land, siger Jeyarajah Rasiah. Det er en stor omvæltning og en proces, som tager tid, at finde ud af det nye land og at forstå et nyt samfund og dets system. Man begynder så at sige livet forfra.

 

Ratch er overbevist om, at det handler om at blande sig med hinanden og om at tale med hinanden – ikke mod hinanden.

 

Jeyarajah Rasiah har nu boet i Grindsted i lidt over 25 år. Han har blandet sig med egnens folk. Han har deltaget i samtalen, og han har taget aktivt del i det lokale liv. Han har været engageret i flere af byens foreninger – både kulturelle foreninger og politiske foreninger, og han har ydet en aktiv indsats som frivillig i forskellige sammenhænge. Han har gjort en særlig indsats for kontakt og integration, bl.a. gennem sit arbejde med Integrationsavisen. Endelig har han i to perioder været medlem af byrådet.

 

På nørkleaftenen på Karensminde vil Ratch fortælle om det liv, han byggede op langt fra Sri Lanka, fra hele sin familie og sine tamilske rødder, og om hvordan det er at begynde helt forfra i et land med en meget anderledes kultur. Fortællingen om mødet mellem forskellige kulturer og den mellemmenneskelige forståelse er vigtig og altid aktuel. Den kan ikke fortælles ofte nok.

 

Der serveres kaffe i løbet af aftenen, og derfor er tilmelding til Jeyarajah Rasiahs fortælling nødvendig. 

Tilmelding skal ske til Billund Museum senest den 1. februar på tlf. 79 72 74 90

 

 

Rasiah

 

Word_ikon

 

         KM_bokscf_boksGRM_boks