Nørkleaften

på Museumsgården Karensminde

 

Inger Lise og Mogens Koch Pedersen fortæller om projektet AIDS-Care

Mandag den 7. januar 2013 kl. 19

 

Det nye års første arrangement på Billund Museum finder traditionen tro sted på Museumsgården Karensminde på Hellig Tre Kongers aften, mandag den 7. januar. I gårdens hyggelige storstue vil Inger Lise og Mogens Koch Pedersen fra Grindsted fortælle om en indsats, som rummer megen stor sorg, men også

giver anledning til glæde.

 

Inger Lise og Mogens Koch Pedersen var missionærer i Thailand fra 1994 til 2003. I 2001 tog de initiativ til at oprette AIDS Care. De så et akut behov for hjælp til de mange mennesker i det nordlige Thailand, som blev ramt af sygdommen, og til de mange, mange børn, som mistede deres far eller mor og blev ladt alene tilbage. AIDS Care har til formål at hjælpe og støtte børn, som er blevet AIDS ofre, til at blive i deres eget hjem og nærmiljø så længe som muligt. Over 90 % af børnene er raske, men deres mor har AIDS. Faderen er allerede død af sygdommen, og moderen har ansvar for børnene og familiens økonomi. I mange tilfælde er begge forældre døde, og børnene forsørges af bedsteforældre, onkler eller tanter. Ca. 80 % af de børn, AIDS Care støtter, har mistet deres mor eller far på grund af AIDS. De bor nu ofte hos bedsteforældrene, som i en høj alder er blevet forsørgere for deres børnebørn. Uden et socialt sikkerhedsnet er dette en stor udfordring for bedsteforældrene, og derfor er støtte og hjælp fra AIDS Care af stor betydning.

 

AIDS Care støtter familier, således at børnene sikres skolegang og får en grundskole eksamen. Man støtter også familien med god og nærende mad, ligesom man besøger familierne og giver dem omsorg og opmuntring. AIDS Care har opbygget et lager af brugt tøj, legesager osv., således at når det er jul, fødselsdag eller andre mærkedage, får børnene en gave.

 

AIDS Care har fokus på børnenes skolegang og uddannelse, men arbejder også med handicraft produktion, især af postkort. Indtægterne fra salget går til uddannelsesstøtte til de unge. Således har AIDS Care sikret flere dygtige unge mænd og kvinder en universitetsuddannelse.

 

AIDS Care er et missionsprojekt, som hører under Bethania Kirken i Ålborg; men også Vestermarkskirken i Grindsted er involveret i AIDS Care. Projekterne finder sted i det nordlige Thailand. De støttes af udenlandske missionærer, som bor i området, men i det daglige arbejde er det er lokale ledere og medarbejdere, som er engageret i projekterne og har kontakten til den lokale befolkning.

 

På denne nørkleaften er der mulighed for at høre direkte erfaringer fra to mennesker, der har haft AIDS og de ulykker, den forfærdelige sygdom har forvoldt, tæt inde på livet – og for at høre, hvordan det trods sorg, ulykke og oplevelsen af at blive socialt udstødt er muligt at bringe håb, selvtillid og tro på fremtiden ind i mange thailandske hjem.

 

Af hensyn til kaffen er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske senest den 4. januar til Billund Museums kontor, tlf. 79 72 74 90.

 

aids_care2

 

Word_ikon

         KM_bokscf_boksGRM_boks