Byvandring: Grindsteds Parcelhus historie

 

Torsdag den 20. september kl. 19.00

Mødested: Grindsted Museum, Borgergade 25

 

Det danske villakvarter stammer tilbage til 1850erne, hvor romantiske ideologier om den forurenede og fordærvede by og den smukke og sunde natur bredte sig i Danmark. Det var det bedre borgerskab, der havde råd til denne luksus. Den jævnere befolkning måtte nøjes med kolonihaverne, der var ligeledes var placeret i udkanten af byen. Her var det også muligt at opholde sig i den grønne og sunde natur. Omkring år 1900 bliver kolonihaverne dog mere og mere lig et parcelhus med såkaldte parcelhaver.

 

Parcelhuskvarteret er i dag på godt og ondt blevet det næsten nationale symbol på miljøet og livet i såvel provinsbyen som i hovedstaden. Men parcelhuskvarteret er faktisk en opfindelse af nyere dato. Først fra begyndelsen af 1900-tallet begyndte parcelhuset nemlig at spille en større og større rolle i den lokale byplanlægning rundt omkring i Danmark. I det 19. århundrede var udviklingen af nye boligkvarterer helt præget af to former for privatbyggeri nemlig villaen og etageejendomme. Bygge- og boligforeninger skyder op som paddehatte overalt i Danmark.

 

Flere faktorer er skyld i denne udvikling. Den primære faktor er det stigende indbyggertal. I Grindsted stiger indbyggertallet fra omkring 100 i 1900 til 3.000 i midten af 1940erne. Men også en stigende velfærd i sær i midten af 1900-tallet får parcelhuskvartererne til at vokse og vokse.

 

Museets to medarbejdere Anja Boisen Sørensen og Carsten Sander Christensen vil på byvandringen fortælle om spændende temaer som Grindsteds byudvikling, gader, boligforeninger, velfærdshistorie og parcelhuskvarterenes betydning for byen. På turen vil der blive besigtiget villaer fra forskellige tidsepoker, etageejendomme, boligforeningens ejendomme samt velfærdsbyggeri i Grindsted.

 

Deltagelse er gratis for alle.

 

typehus_Grindsted

 

Word_ikon

         KM_bokscf_boksGRM_boks