Museumsgården Karensminde holder åbent hele september

- Med ny udstilling: Karrig hede og frodig eng

 

Som noget nyt holder Museumsgården Karensminde åbent hver dag i september fra kl. 10 – 16. Ud over den dejlige firelængede gård med tilhørende jord, hvor alle kan nyde eng, skov, dyr, mark mm. byder museet nu på en ny udstilling: Karrig hede og frodig eng.

 

Udstillingen viser hvordan man levede på den fattige sandjord der er typisk for store dele af Jylland. For 200 år siden var der god grund til at tale om det "mørke Jylland". 2/3 af hele Jylland var dækket af hede.

 

Og så var det endda en usædvanlig fattig jord man havde her. I en indberetning fra 1819 blev Vorbasse og Hejnsvig sogne kaldt for Danmarks værste egn. Spørgsmålene udstillingen søger at besvare er derfor: Hvordan brugte man heden? Hvordan udnyttede man jorden bedst?

 

Det er en spændende historie om overlevelse på stramme vilkår, om dygtige mennesker der koncentrerede deres virke omkring den livgivende eng, den nære agerjord mm. Det er en historie, som er meget væsentlig i Danmark. Historien skrives ofte fra øst, hvor man havde andre livsbetingelser. Dette er den nære historie, egnens historie, som har stor betydning for vurderingen af hele danmarkshistorien. Nu er den endelig på museum.

 

Udstillingen er fysisk bygget op omkring heden, engen og høsten. Udstillingen er dynamisk, dvs. at den løbende udvikles. Der vil allerede i nærmeste fremtid komme andre modeller til, der vil komme flere miljøer, flere oplysninger mm. Dermed sikrer museet, at hvis man kommer om efteråret vil man ikke få den samme oplevelse til foråret. Udstillingen forventes at stå i et par år og skal derfor byde på friske oplevelser til de besøgende.

 

Med venlig hilsen

 

John Rendboe

Museumschef

Billund Museum

 

Karrig_hede_og_frodig_eng_en

 

Word_ikon

         KM_bokscf_boksGRM_boks