Grindsted Lokalhistoriske Arkiv fik frisk ny start

Magion i Grindsted lagde mødelokale 3 til, da Børne- og Kulturudvalgsformand, Klara Lyskjær Noer, på vegne af Billund Kommune og Billund Kommunes Arkivudvalg kunne byde velkommen til en forventningsfuld flok fremmødte. Allerede i sin velkomst understregede Klara Noer, hvor vigtigt det var, at det forbilledlige arbejde med indsamling og bevaring af arkivalier kunne fortsættes i en by som Grindsted.

 

I det følgende redegjorde Jørgen Møller, formand for Billund Kommunes Arkivudvalg, for arkivsamarbejdet mellem de 7 arkiver i Billund Kommune, deres opgaver mm.

 

Det blev besluttet at fortsætte Grindsted Lokalhistoriske Arkiv som forening. En forening der fik valg til alle poster. 5 friske bestyrelsesmedlemmer, Finn Hauge Hansen, Aksel Fredensborg, Birgit Skovgaard, Carsten Christensen og Matthias Stensgaard. Aftenens positive stemning og overskud betød også, at der kunne vælges suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.

 

Klokken var lidt i 21, da Klara Lyskjær Noer kunne takke for det gode fremmøde og udtrykke sin glæde over, at Grindsted Lokalhistoriske Arkiv efter en stille periode nu trak i arbejdstøjet igen. Hun så frem til et godt og udbytterigt samarbejde i tiden der kommer.

 

John Rendboe

Museumschef

Billund Museum

 

Word_ikon

         KM_bokscf_boksGRM_boks