Vorbasse skole går tilbage til Christian d. 4.'s tid.

 

I uge 17 bliver alt vendt på hovedet på Vorbasse skole. Hele skolen, samt førskolebørn, tager en tidsmaskine 400 år tilbage i tiden, til renæssancen.

 

Emneuge for hele byen

Emneugen afvikles i samarbejde med Billund Museum og Vorbasse kirke, og byder på mange spændende oplevelser for elever og lærere på skolen. Men også resten af byens borgere får fornøjelse af det brede samarbejde, for projektet har spredt sig ud over skolens mure.

 

Således Inviterer vi tirsdag d. 17. april kl. 19 alle byens borgere til et fornøjeligt foredrag om Renæssancen i lokalområdet, ved Museumsinspektør Peter Munch Jensen, Museet på Sønderskov. Foredraget afholdes i Vorbasse kirke, og menighedsrådet serverer kaffe og kage i våbenhuset efter foredraget. –Og Peter har lovet at der vil være en overraskende detalje ved foredraget, som alle bare må se!

 

Renæssancemarked

Også til ugens store finale, et renæssancemarked ved Vorbasse kirke, er byens borgere velkomne. Markedet afholdes på det sted, hvor det oprindelige Vorbasse marked opstod i senmiddelalderen, og der vil være mulighed for at se, smage og prøve alle de ting eleverne har arbejdet med at fremstille hele ugen. Alt fra mad, håndarbejde, smedede genstande og smukke malerier, til optrædener med gøgl, musik, ringridning, dans og teater. Og i den særlige anledning, får Vorbasse kirke (for en tid) en "ny" altertavle!

 

Markedet afholdes fredag d. 27. april, fra kl. 9:45-11:15 ved Vorbasse kirke.

 

 

Spændende egnshistorie

Forberedelserne har været i gang længe, og små bidder af renæssancen har allerede sneget sig ind på skolen, men i uge 17 går det for alvor løs! Emneugens tema bygger på den spændende historie der knytter sig til Herregården Donslund og dens tilknytning til Vorbasse by og Vorbasse kirke. Herremanden på Donslund hed Christen Juel, og han var ikke en Hr. hvem-som-helst.

 

Christen Juel, og hans kone Karen Strangesdatter, spillede en stor rolle i området omkring Vorbasse i renæssancen. Det var blandt andet Juel'erne der bekostede nyt inventar til Vorbasse kirken i slutningen af 1500-tallet. Prædikestolen og altertavlen kan stadig ses i kirken, og hvis man kigger godt efter kan man finde Juels våbenskjold med de tre bølger og stjernen.

 

Familien Juels tid på Donslund fik dog en dramatisk afslutning, med nationale konsekvenser. Efter Christens død i 1608, bedrog en anden adelsmand, Christoffer Rosenkrantz nemlig Karen ved hjælp af et falsk pantebrev. Men Karen gik først til herredstinget med sagen, og derefter til kong Christian den 4., der dømte Rosenkrantz til døden. Han blev halshugget på Københavns slotsplads i 1610 for sin forbrydelse.

 Christen_Juel_i_rensancetj

Christen Juel i grøn klynge

 

Tak til Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, som har givet et sponsorat på 5.000 kr. til emne-ugen. Takket været dette sponsorat har det været muligt at tiltrække en spændende foredragsholder. Desuden har sparekassen betalt for kostumerne, der skal bruges i en form for totalteater i løbet af ugen.

 

Med venlig hilsen

 

Vorbasse skole, Billund Museum og Vorbasse Kirke.

 

Word_ikon

         KM_bokscf_boksGRM_boks