De vestjyske tjenestepigers universitet - Hoven Kvindehøjskole

 

Foredrag på Grindsted Bibliotek, torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.30

ved pens. skoleinspektør Niels Aage Thomsen, Tarm

 

Pens. skoleinspektør Niels Aage Thomsen fra Tarm fortæller et stykke enestående dansk skolehistorie og kvindehistorie i sit foredrag på Grindsted Bibliotek. Han har arbejdet med Hoven Kvindehøjskoles historie, undersøgt skolens elevlister og fulgt nogle af de mange kvinder, der blev uddannet fra skolen.

 

Hoven Kvindehøjskole

Hoven Kvindehøjskole var ikke en almindelig højskole, men et seminarium. Mellem 1891 og 1926 uddannede skolen omkring 800 unge kvinder til lærerinder, som skulle virke ved de små skoler under den vestjyske skoleordning. Den vestjyske skoleordning havde sin rod i Skoleloven af 1814 og fungerede i den vestlige del af Vejle Amt, den sydlige del af Ringkøbing Amt og den nordlige del af Ribe Amt.

 

Folk måtte beholde deres børn hjemme, hvis der var behov for deres arbejdskraft i landbruget. Undervisningen på landet var således ofte indskrænket til hver anden dag om sommeren, og de ældste elever gik ofte kun i skole en enkelt dag om ugen. Ligeledes var der fire ugers ferie i kornhøsten og kartoffelferie og pløjeferie om efteråret. Vestjylland var tyndt befolket, og hvor skolevejen blev for lang for de mindre børn, oprettede man såkaldte bi- og omgangsskoler i tilknytning til en sogneskole. Lærerkræfterne i disse småbørnsskoler var ofte uden pædagogisk uddannelse - i bedste fald var der tale om unge mænd og kvinder med en 1-årig pædagogisk uddannelse som vinterskolelærer eller vinterskolelærerinde.

 

Uddannelse af småbørnslæreinder

Kvindehøjskolen i Hoven blev grundlagt i 1891 af lærer Kristen Kristensen, der kom til Hoven Kirkeskole i 1865 som ung lærer. Han var stærkt påvirket af Christen Kolds skoletanker. For egen regning byggede han i 1873 en højskole i Hoven, og i 1891 omdannede han sin højskole til et lærerindeseminarium, som uddannede småbørnslærerinder til de vestjyske skoler. Måske var han inspireret af, at man i Ringkøbing Amt havde oprettet en 1-årig læreruddannelse i Staby.

 

Højskolens store betydning for det lokale liv

I den periode, hvor der blev uddannet vinterskolelærerinder, har Kvindehøjskolen haft meget stor betydning for Hoven sogn.

 

I dag har Hoven et enestående miljø med Kirkeskolen, den gamle højskole og kvindehøjskolen samlet ved Skoletorvet. Med stor lokal opbakning arbejdes der på at bevare dette skolemiljø. Det er tanken, at der med udgangspunkt i den gamle skolebygning fra 1880 etableres et lokalt kulturformidlingscenter. Tanken er, at udstillinger i huset skal dokumentere den vestjyske skoleordning og uddannelsen af vinterlærerinder. Desuden skal udstillinger fortælle om, hvordan et fattigt hedesogn har kunnet udviklet sig til en velfungerende landsby. Kulturspor i landskabet vidner endnu derom: Hedeplantager, vandingsenge, hedebrug og læplantning.

 

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Billund Bibliotekerne og Folkeuniversitetet i Billund.

 

Sted: Grindsted Bibliotek, 22. marts 2012 kl. 19.30.

Pris: 60 kr. Pensionister og studerende 50 kr.

klik her for at downloade pressemeddelelse

 

         KM_bokscf_boksGRM_boks