KARRIG HEDE OG FRODIG ENG

I billund Museums nye udstillingsbygning, kan du lige nu opleve den flotte udstilling KARRIG HEDE OG FRODIG ENG

 

Billund Kommune er en gammel hedeegn. For 200 år siden var det en øde og tyndt befolket egn.

Kun langs de åer og bække, der strømmede gennem de mørke heder, boede der mennesker. Åen – vandet og de grønne enge – var livgivende både for mennesker og dyr.

 

Engen

I engene voksede der godt, saftigt og næringsrigt græs. Med græsningen og det gode hø fra engene kunne gårdene, der lå langs åerne, holde godt kvæg.

 

Heden

Heden gav græsning til får, og den gav tørv og lyng til brændsel. Efter 1870 begyndte hedeopdyrkningen for alvor. Hvor der før var lyng, kom der nu efterhånden kornmarker.

plakat_lille