Hvad laver et museum?

 

Et statsanerkendt museum som Billund Museum har en helt central rolle i en kommune. Den overordnede opgave er skildringen af kommunens kulturelle identitet. En dynamisk identitet, som der skal bygges videre på. Museet er et forskningspligtigt viden center. Museumsloven byder museet at arbejde ud fra 5 søjler:

 

1: Indsamling

2: Registrering

3: Bevaring

4: Forskning

5: Formidling

 

De genstande der indsamles, bliver registreret med oplysninger om formål, giver, og meget andet i REGIN. De skal efterfølgende opbevares under de korrekte forhold. Dvs. sikkerhed, klima mv. skal være i orden. Museet har næsten 40.000 genstande registreret. Alene dette arbejde, som i det store og hele er usynligt for publikum fylder meget internt i museets arbejde.

Forskning er museets krumtap. Hvis ikke der kan fyldes viden på alle aktiviteterne, bliver det meningsløst. Derfor skal de akademisk ansatte medarbejdere hele tiden søge at øge museets viden.

Formidling er der hvor publikum møder museet. Det er aktivitetsdage, udstillinger, foredrag, hjemmesider, skoletjeneste. Her et eksempel på skoletjenestetilbud. desuden har museet store hjemmesider som www.besaettelsessamlingen.dk der har mange tusind besøgende hver måned.

 

Museet er en aktiv partner i mange sammenhænge, vi arbejder med private såvel som andre offentlige institutioner i mange forskellige projekter, der skal tjene til udbredelsen af Billund Kommunes kulturhistorie.

 

Museets historie

         KM_bokscf_boksGRM_boks