Museets historie

 

Grundlaget var Grindsted Museums start i 1923. Siden 1934 har det haft til huse i Borgergade 27, Grindsted. Det foreningsdrevne museum kørte fint i mange år. Der var åbent nogle timer om ugen, hvilket var nok til tidens krav. I 1960-erne gik det dog ned ad bakke med museet, som blev kommunalt pr. 1. april 1969. I 1972 blev det endda statsanerkendt og dermed fik man både helt andre økonomiske muligheder og nye faglige krav. 1982 blev Grindsted og Vorbasse Museum slået sammen til Grindsted-Vorbasse Museum, som museet hed til 2008. Allerede 1981 havde museets ihærdige leder, overbibliotekar Eriksen, overtalt Grindsted Kommune til at købe Karensminde med henblik på museumsdrift. Det blev dog først virkeliggjort 1988, da man fik stiftet en venneforening, som kunne hjælpe med driften.

 

Siden 2008 har museet heddet Billund Museum. Vi råder i dag over afdelingerne: Museumsgården Karensminde, Grindsted Museum og Besættelsesudstillingen på CF-gården ved Grindsted. Det er planen at samle museet i nyt byggeri ved Karensminde i løbet af de kommende år.

 

 

Hvad laver et museum?

         KM_bokscf_boksGRM_boks