Om huset

 

Borgergade 27, Grindsteds ældste hus. Bygget 1846 som lægebolig. I 1842 oprettede Kongen, dvs. staten, distriktsembedslægeordningen. Alle skulle have adgang til en læge. Distriktsembedslægen for denne del af Danmark fik embedsbolig her. Blandt mange historier kan nævnes, at man bragte sårede fra træfningen ved Vorbasse, 29. februar 1864 - en lille sejr blandt mange nederlag – til lægehuset i Grindsted.

 

Grindsted Museum

 

Udstilling

 

         KM_bokscf_boksGRM_boks